Kennel Cashel Vale, al 22 jaar fokker van  de Nova Scotia Duck Tolling Retriever:
 
Dit najaar verwachten we toller pups!!
De wachtlijst is open. Voor meer info, schrijf even naar onderstaand adres

Voor meer info    cashelvale1@gmail.com 
   Heeft u na het lezen, karakter van een Toller,
Belangstelling voor een toller pup, dan kunt u via email contact met mij opnemen
 Karakter van een Toller.
 Een Toller is dus een slimme, leergierige hond waarmee gewerkt/getraint moet worden, of dit nu in de jacht of een andere hondensport is, werken met en voor de baas vinden ze geweldig. De Toller is géén hond voor 3-maal daags een blokje rond het huis. De Toller is en blijft een jachthond/werkhond met veel passie en die eigenschappen moeten behouden blijven.  Daarom zoeken we mensen die meer willen dan een blokje om, mensen die graag een hondensport willen beoefenen.  Daarnaast is de Toller een gevoelige hond die met zachte maar consequente hand, humor en veel geduld opgevoed moet worden. Een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen is belangrijk voor een Tollereigenaar. Tollers zijn géén allemansvrienden (beslist geen kleine Golden Retriever), ze leren snel maar en kunnen ook snel de verkeerde dingen leren :) Weet dus heel goed waar je aan begint. Het zijn energieke honden, hebben behoefte lichamelijk beweging en vooral geestelijke uitdaging. De Toller is een slimme hond die snel en graag leert. De Toller is, naast de jacht en apporteren, ook uitermate geschikt is voor andere trainingen, zoals bijv. Obedience, Speuren en Behendigheid. De natuurlijke wil om te apporteren en zijn speelsheid zijn noodzakelijk voor de "tolling" eigenschap. Zoals ook van "voorstaan" bij staande honden kan worden gezegd, geldt dat de "tolling" eigenschap erfelijk bepaald is en niet of nauwelijks kan worden aangeleerd. De honden hebben een intens en natuurlijk plichtbesef. Met de Toller moet worden getraind en gespeeld om een band op te bouwen. Het ras is gevoelig en erg gehecht aan zijn roedel. . Ook in de training onderscheidt de Toller zich door de hoge mate van intelligentie. Een Toller zal niet klakkeloos doen wat zijn baas van hem vraagt, maar zelf nagaan of er niet een eenvoudigere manier is om het door de baas gewenste resultaat te bereiken. Dit maakt dat voor een goede training een geduldige aanpak is vereist. Een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen is belangrijk voor een Toller eigenaar.

  
Do you have interest in a Toller puppy after reading charater of a Toller, you can contact me by e-mail
 
  Character of a Toller.

A Toller is a smart and studious dog, who needs to be worked and trained, whether in hunting or a different kind of dog sports. They love to  work with and for their humans. A Toller is not a dog for three times a day around the house.
The Toller is and stays a hunting-/working dog with a lot of passion and these properties have to be maintained. In addition is the Toller a sensitive dog, who needs to be educated with a gentle but consistent hand, humor and lot of patience. The Toller will not always obediently do what you ask, they are well-known for to fill in a command their own way. There you should be able to cope with as an owner/handler, a healthy dose of humor and perspective is important for a Toller-owner. Tollers are not everybody's friend (definitely no small Golden Retriever), they learn fast, but can also quickly learn the wrong things :-) So know very well what you are starting. They are energetic dogs, need for physical movement and mental challenge. The Toller is a smart dog, who is quick and eager te learn. The Toller is,  in addition to hunting and retrieving, also extremely suitable for other training as obedience, tracking and agility. The natural retrieving desire and their playfulness are essential for the "toll"- feature. As can be also said of the "pointing" with pointing dogs, is that the "toll"-feature is determined genetically and not or hardly can be taught. The Tollers have an intense and natural duty. You have to train and play with a Toller in order to build a bond. The people in Nova Scotia don't talk about working the dog, but "playing the dog". Other owners say the Tollers are retrieving maniacs. "If anyone ever throws away a ball, the Toller keeps bringing the ball back, until the arm of this unfortunate falls of". There is a story of a Toller, which still takes his ball to the top of the hill to drop it there. Then he runs hard back in an attempt to catch the ball before it comes down the hill. This game could have hours of repeat. The breed is sensitive and very attached to his pack. The Toller is not always a everybody's friend like the Golden Retriever. Towards strangers he is sometimes reserved (but certainly not aggressive). Also in training the Toller distinguishes itself by the high degree of intelligence. The Toller will not always unthinkingly do what you ask, but think for themselves whether there is an easier way to achieve the desired result. This means that a patient approach to proper training is required.